Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.


jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
jan twardowskijedenzeznajomychskarżyłsięmojażonamówimówialenietegocomówijeden zeze znajomychznajomych skarżyłskarżył sięmojamoja żonażona mówimówi ii mówiale nienie mówimówi tegotego coco mówijeden ze znajomychze znajomych skarżyłznajomych skarżył sięmoja żonamoja żona mówimówi i mówiale nie mówinie mówi tegomówi tego cotego co mówijeden ze znajomych skarżyłze znajomych skarżył sięmoja żona mówiale nie mówi tegonie mówi tego comówi tego co mówijeden ze znajomych skarżył sięale nie mówi tego conie mówi tego co mówi

Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ?  -AnDree
mówi-ę-że ­my-słuchać-głosu-serca-ale-skąd-­my-mieć-pew­ność-że w da­nej-chwi­li-ono-mówi- 
Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi. -Magdalena Samozwaniec
mężczyzna-rozmawiając-z-piękną-kobietą-zwykle-nie-słyszy-co-ona-mówi-ale-patrzy-czym-mówi
Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi. -Magdalena Samozwaniec
mężczyz­na-roz­­wiając-z piękną-ko­bietą-zwyk­-nie słyszy-co ona-mówi-ale-pat­rzy-czym-mówi