Jedną ręką przy­tulał dla hecy, drugą po przy­jaciel­sku, wbi­jał nóż w plecy.


jedną-ręką-przy­tulał-dla-hecy-drugą-po przy­jaciel­sku-wbi­jał-nóż-w plecy
onejkajednąrękąprzy­tulałdlahecydrugąpo przy­jaciel­skuwbi­jałnóżw plecyjedną rękąręką przy­tulałprzy­tulał dladla hecydrugą po przy­jaciel­skuwbi­jał nóżnóż w plecyjedną ręką przy­tulałręką przy­tulał dlaprzy­tulał dla hecywbi­jał nóż w plecyjedną ręką przy­tulał dlaręką przy­tulał dla hecyjedną ręką przy­tulał dla hecy

Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu.Przy­jaciel- to ta­ka oso­ba, która stoi z wy­ciągniętą ręką kiedy my upadamy.Twój przy­jaciel, czy przy­jaciel twe­go stanowiska? Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą.Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu.