Jedną z naj­pilniej przez ludzi strzeżonych ta­jem­nic jest ta, jak niewiele rzeczy mają oni w swoim życiu do ukrycia.


jedną-z naj­pilniej-przez-ludzi-strzeżonych-­jem­nic-jest -jak niewiele-rzeczy-mają-oni-w swoim-życiu-do ukrycia
aforystokratajednąz naj­pilniejprzezludzistrzeżonychta­jem­nicjest tajak niewielerzeczymająoniw swoimżyciudo ukryciajedną z naj­pilniejz naj­pilniej przezprzez ludziludzi strzeżonychstrzeżonych ta­jem­nicta­jem­nic jest tajak niewiele rzeczyrzeczy mająmają onioni w swoimw swoim życiużyciu do ukryciajedną z naj­pilniej przezz naj­pilniej przez ludziprzez ludzi strzeżonychludzi strzeżonych ta­jem­nicstrzeżonych ta­jem­nic jest tajak niewiele rzeczy mająrzeczy mają onimają oni w swoimoni w swoim życiuw swoim życiu do ukryciajedną z naj­pilniej przez ludziz naj­pilniej przez ludzi strzeżonychprzez ludzi strzeżonych ta­jem­nicludzi strzeżonych ta­jem­nic jest tajak niewiele rzeczy mają onirzeczy mają oni w swoimmają oni w swoim życiuoni w swoim życiu do ukryciajedną z naj­pilniej przez ludzi strzeżonychz naj­pilniej przez ludzi strzeżonych ta­jem­nicprzez ludzi strzeżonych ta­jem­nic jest tajak niewiele rzeczy mają oni w swoimrzeczy mają oni w swoim życiumają oni w swoim życiu do ukrycia

Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego.Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcąW życiu każdego człowieka, który doszedł do sławy istnieją dwie rzeczy - jedna straszliwa i jedna okropna. Straszliwym jest fakt, iż wszędzie wszyscy go znają, a okropnym, gdy go nie poznają!Nic mnie bar­dziej nie mar­twi, jak wi­dok ludzi dręczących się wza­jem, nie mogę zwłaszcza znieść, gdy ludzie młodzi w roz­kwi­cie sa­mym życia będący, naj­wrażliw­si na wszel­kie ra­dości, psują so­bie te kil­ka dni we­sela, ja­kie mają przed sobą, gry­masa­mi, a do­piero, gdy mi­nie to cze­go nie sposób po­weto­wać, prze­konują się, że by­li marnotrawcami.Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie.