Jedną z najpotężniejszych przeszkód w budowaniu szczęścia jest zawiść.


jedną-z-najpotężniejszych-przeszkód-w-budowaniu-szczęścia-jest-zawiść
bertrand russelljednąnajpotężniejszychprzeszkódbudowaniuszczęściajestzawiśćjedną zz najpotężniejszychnajpotężniejszych przeszkódprzeszkód ww budowaniubudowaniu szczęściaszczęścia jestjest zawiśćjedną z najpotężniejszychz najpotężniejszych przeszkódnajpotężniejszych przeszkód wprzeszkód w budowaniuw budowaniu szczęściabudowaniu szczęścia jestszczęścia jest zawiśćjedną z najpotężniejszych przeszkódz najpotężniejszych przeszkód wnajpotężniejszych przeszkód w budowaniuprzeszkód w budowaniu szczęściaw budowaniu szczęścia jestbudowaniu szczęścia jest zawiśćjedną z najpotężniejszych przeszkód wz najpotężniejszych przeszkód w budowaniunajpotężniejszych przeszkód w budowaniu szczęściaprzeszkód w budowaniu szczęścia jestw budowaniu szczęścia jest zawiść

Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii. -Reinhold Schneider
modlitwa-jest-bez-wątpienia-jedną-z-najpotężniejszych-ł-historii
Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. -Epiktet z Hierapolis
jest-tylko-jedna-droga-do-szczęścia-przestać-ę-martwić-rzeczami-na-które-nie-masz-wpływu
Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu -Epiktet
jest-tylko-jedna-droga-do-szczęścia-przestać-ę-martwić-rzeczami-na-które-nie-masz-wpływu
Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję