Jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o cele, jest: mieć przynajmniej jeden


jedną-z-najważniejszych-rzeczy-śli-chodzi-o-cele-jest-mieć-przynajmniej-jeden
geoffry f. abertjednąnajważniejszychrzeczyjeślichodzicelejestmiećprzynajmniejjedenjedną zz najważniejszychnajważniejszych rzeczyjeśli chodzichodzi oo celemieć przynajmniejprzynajmniej jedenjedną z najważniejszychz najważniejszych rzeczyjeśli chodzi ochodzi o celemieć przynajmniej jedenjedną z najważniejszych rzeczyjeśli chodzi o cele

Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg.Sztuka transpozycji prawd jest jedną z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych.Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość.Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie.Pamiętaj, nas jest troje, ja, ty i choroba. Ty musisz być po mojej stronie. We dwóch będzie nam łatwiej zwalczyć tę jedną. Ale jeśli ty sprzymierzysz się z nią - wtedy ja jeden nie dam wam obojgu rady.