Jedna śmierć to tragedia, milion - to statystyka.


jedna-śmierć-to-tragedia-milion-to-statystyka
józef stalinjednaśmierćtotragediamilionstatystykajedna śmierćmilionśmierć to tragediajedna śmierć to tragedia

Jed­na śmierć to tra­gedia, mi­lion - to statystyka.Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.Tragedia: Nasza tragedia polega na tym, że z politycznej farsy robimy dramat.W życiu może nas spotkać wiele klęsk i niepowodzeń, ale tylko jedna prawdziwa tragedia: przejście z dzieciństwa do starości bez osiągnięcia dojrzałości.Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka.Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.