Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła.


jedna-trzecia-ludzi-w-ameryce-chce-schudnąć-jedna-trzecia-pragnie-utyć-a-jedna-trzecia-jeszcze-ę-nie-ważyła
john steinbeckjednatrzecialudziamerycechceschudnąćjednapragnieutyćjeszczesięnieważyłajedna trzeciatrzecia ludziludzi ww ameryceameryce chcechce schudnąćjedna trzeciatrzecia pragniepragnie utyćjedna trzeciatrzecia jeszczejeszcze sięsię nienie ważyłajedna trzecia ludzitrzecia ludzi wludzi w amerycew ameryce chceameryce chce schudnąćjedna trzecia pragnietrzecia pragnie utyća jedna trzeciajedna trzecia jeszczetrzecia jeszcze sięjeszcze się niesię nie ważyłajedna trzecia ludzi wtrzecia ludzi w ameryceludzi w ameryce chcew ameryce chce schudnąćjedna trzecia pragnie utyća jedna trzecia jeszczejedna trzecia jeszcze siętrzecia jeszcze się niejeszcze się nie ważyłajedna trzecia ludzi w amerycetrzecia ludzi w ameryce chceludzi w ameryce chce schudnąća jedna trzecia jeszcze sięjedna trzecia jeszcze się nietrzecia jeszcze się nie ważyła

Między jedną miłością a drugą trzeba, dla przyzwoitości, przebyć kwarantannę z trzecią. -Charles Baudelaire
między-jedną-miłośą-a-drugą-trzeba-dla-przyzwoitoś-przebyć-kwarantannę-z-trzecią
Trzecia wiosna w życiu mężczyzny jest bardzo niebezpieczna, bo zaraz po niej następuje zima. -Michel Simon
trzecia-wiosna-w-życiu-mężczyzny-jest-bardzo-niebezpieczna-bo-zaraz-po-niej-następuje-zima
Jeżeli dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, jedynym dla niego ratunkiem jest ucieczka z trzecią. -Kornel Makuszyński
jeżeli-dwie-kobiety-kochają-jednego-mężczyznę-jedynym-dla-niego-ratunkiem-jest-ucieczka-z-trzecią
Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić. -Jean Paul Sartre
trzecia-po-południu-to-godzina-kiedy-zawsze-jest-za-późno-lub-za-wcześnie-na-wszystko-cokolwiek-chcemy-zrobić
Nie wiem na co będzie trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na pewno na maczugi. -Albert Einstein
nie-wiem-na-co-będzie-trzecia-wojna-światowa-ale-czwarta-będzie-na-pewno-na-maczugi