Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi.


jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
adam asnykjednegosercatakmałotakjednegosercatrzebaminaziemicobyprzymoimmiłościązadrżałobyłbymcichympomiędzycichemijednego sercatak małotak małojednego sercaserca trzebatrzeba mimi nana ziemico byby przyprzy moimmoim miłościąmiłością zadrżałobyłbym cichymcichym pomiędzypomiędzy cichemijednego serca trzebaserca trzeba mitrzeba mi nami na ziemico by przyby przy moimprzy moim miłościąmoim miłością zadrżałoa byłbym cichymbyłbym cichym pomiędzycichym pomiędzy cichemijednego serca trzeba miserca trzeba mi natrzeba mi na ziemico by przy moimby przy moim miłościąprzy moim miłością zadrżałoa byłbym cichym pomiędzybyłbym cichym pomiędzy cichemijednego serca trzeba mi naserca trzeba mi na ziemico by przy moim miłościąby przy moim miłością zadrżałoa byłbym cichym pomiędzy cichemi

Jed­ne­go ser­ca! tak mało, Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na ziemi, Co by przy moim miłością zadrżało. -Adam Asnyk
jed­ne­go-ser­ca-tak-ło-jed­ne­go-ser­ca-trze­ba-mi na ziemi-co-by przy-moim-miłośą-zadrżało
Także wierzący nie mogą być jednego zdania; nakaż no im jednak być jednego serca. -Franz Hyber
także-wierzący-nie-mogą-być-jednego-zdania-nakaż-no-im-jednak-być-jednego-serca
Piękna kobieta jest jak kaczka - za dużo na jednego, za mało na dwóch. -Kornel Makuszyński
piękna-kobieta-jest-jak-kaczka-za-żo-na-jednego-za-ło-na-dwóch
Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to
dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i