Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi.


jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
adam asnykjednegosercatakmałotakjednegosercatrzebaminaziemicobyprzymoimmiłościązadrżałobyłbymcichympomiędzycichemijednego sercatak małotak małojednego sercaserca trzebatrzeba mimi nana ziemico byby przyprzy moimmoim miłościąmiłością zadrżałobyłbym cichymcichym pomiędzypomiędzy cichemijednego serca trzebaserca trzeba mitrzeba mi nami na ziemico by przyby przy moimprzy moim miłościąmoim miłością zadrżałoa byłbym cichymbyłbym cichym pomiędzycichym pomiędzy cichemijednego serca trzeba miserca trzeba mi natrzeba mi na ziemico by przy moimby przy moim miłościąprzy moim miłością zadrżałoa byłbym cichym pomiędzybyłbym cichym pomiędzy cichemijednego serca trzeba mi naserca trzeba mi na ziemico by przy moim miłościąby przy moim miłością zadrżałoa byłbym cichym pomiędzy cichemi

Jed­ne­go ser­ca! tak mało, Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na ziemi, Co by przy moim miłością zadrżało.Także wierzący nie mogą być jednego zdania; nakaż no im jednak być jednego serca.Piękna kobieta jest jak kaczka - za dużo na jednego, za mało na dwóch.Wierzysz w potęgę miłości, napełnia cię ona do tego stopnia, że nie zostawia miejsca na pytania. I dobrze tak jest. Bo skoro dopuścisz się jednego pytania, jednej wątpliwości, pustka zacznie wkradać się do twojego serca.Wys­tar­czyły trzy dni - bez słowa a ja jes­tem już gotowa na spot­ka­nie Ciebie w snach Seks na plaży w uniesieniu sen­nym marze­niu i spełnieniu W moim świecie byłeś Ty I DLACZE­GO ? tak się stało że mi ciągle Ciebie mało ciągle mało jest Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to