Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało.


jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło
krystyna sylwestrzakjednemuwystarczyiskrabożainnemupożartozamałojednemu wystarczywystarczy iskraiskra bożainnemu pożarza małojednemu wystarczy iskrawystarczy iskra bożapożar to zajednemu wystarczy iskra bożainnemu pożar to zapożar to za małoinnemu pożar to za mało

Kobieta zarzuca jednemu mężczyźnie (i tylko jednemu), że wszyscy mężczyźni są jednakowi.Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki.Rewolucja - przewrót, po którym chłopi nie chcą płacić podatków komu innemu.Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu.W każdym tli jakaś iskra rozsądku.Ci tylko są szczęśliwi, których myśli są skierowane ku jakiemuś przedmiotowi innemu niż własna szczęśliwość.