Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało.


jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło
krystyna sylwestrzakjednemuwystarczyiskrabożainnemupożartozamałojednemu wystarczywystarczy iskraiskra bożainnemu pożarza małojednemu wystarczy iskrawystarczy iskra bożapożar to zajednemu wystarczy iskra bożainnemu pożar to zapożar to za małoinnemu pożar to za mało

Kobieta zarzuca jednemu mężczyźnie (i tylko jednemu), że wszyscy mężczyźni są jednakowi. -Hugo Steinhaus
kobieta-zarzuca-jednemu-mężczyźnie-i-tylko-jednemu-że-wszyscy-mężczyź-są-jednakowi
Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki. -Franciszek Salezy Św
aby-zostać-świętym-wystarczy-ło-teorii-ale-potrzeba-żo-praktyki
Rewolucja - przewrót, po którym chłopi nie chcą płacić podatków komu innemu. -Anonim
rewolucja-przewrót-po-którym-chłopi-nie-chcą-płacić-podatków-komu-innemu
Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu. -Maryla Wolska
gdyś-kogoś-gdzieś-zaprotegował-możesz-być-pewien-że-podziękuje-za-to-komuś-innemu
Ci tylko są szczęśliwi, których myśli są skierowane ku jakiemuś przedmiotowi innemu niż własna szczęśliwość. -John Stuart Mill
ci-tylko-są-szczęśliwi-których-myśli-są-skierowane-ku-jakiemuś-przedmiotowi-innemu-ż-własna-szczęśliwość