Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają.


jedni-przez-grzech-ę-wznoszą-inni-przez-cnotę-upadają
william shakespearejedniprzezgrzechsięwznosząinnicnotęupadająjedni przezprzez grzechgrzech sięsię wznosząinni przezprzez cnotęcnotę upadająjedni przez grzechprzez grzech sięgrzech się wznosząinni przez cnotęprzez cnotę upadająjedni przez grzech sięprzez grzech się wznosząinni przez cnotę upadająjedni przez grzech się wznoszą

Podejrzewam, iż wielu ludzi męczy się przez nudę. Jedni wiedzą dobrze o swojej chorobie, inni nudzą się bezmyślnie.Ogólnie biorąc kobiety znacznie częściej upadają przez swoje nierozważne zachowanie, niż przez rzeczywiste potknięcia.Grzech jest bez znacze­nia. I nie przez grzech osiąga się zło.Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają.Różnica między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą resztą świata nie polega na zasobności portfela. Chodzi o to, że jedni przez całe życie czytają o dalekich lądach i śnią o przygodach, a inni pewnego dnia podnoszą wzrok znad książki, wstają z fotela i ruszają na spotkanie swoich marzeń.Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.