Jedni to głowy bez rąk; drudzy to ręce bez głów.


jedni-to-głowy-bez-rąk-drudzy-to-rę-bez-głów
novalisjednitogłowybezrąkdrudzyręcegłówgłowy bezbez rąkręce bezbez główjedni to głowygłowy bez rąkdrudzy to ręceręce bez główjedni to głowy bezdrudzy to ręce bezjedni to głowy bez rąkdrudzy to ręce bez głów

Na teatrze tego świata jedni uczą się swej roli; drudzy ją grają bez przygotowania; w jednym i drugim razie własny każdego interes jest suflerem.Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii.Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama Niesprawiedliwy rząd nie może się obejść bez rąk, które by spełniały jego niesprawiedliwości; otóż niepodobna, aby te ręce nie krzątały się dla siebie samych. Kradzież grosza publicznego jest tedy naturalna w państwach despotycznych.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.