Jedno kłamstwo obowiązkiem jest trubadura: nie zdradzać przed nikim imienia tej, którą opiewa.


jedno-kłamstwo-obowiązkiem-jest-trubadura-nie-zdradzać-przed-nikim-imienia-tej-którą-opiewa
zofia nałkowskajednokłamstwoobowiązkiemjesttrubaduraniezdradzaćprzednikimimieniatejktórąopiewajedno kłamstwokłamstwo obowiązkiemobowiązkiem jestjest trubaduranie zdradzaćzdradzać przedprzed nikimnikim imieniaimienia tejktórą opiewajedno kłamstwo obowiązkiemkłamstwo obowiązkiem jestobowiązkiem jest trubaduranie zdradzać przedzdradzać przed nikimprzed nikim imienianikim imienia tejjedno kłamstwo obowiązkiem jestkłamstwo obowiązkiem jest trubaduranie zdradzać przed nikimzdradzać przed nikim imieniaprzed nikim imienia tejjedno kłamstwo obowiązkiem jest trubaduranie zdradzać przed nikim imieniazdradzać przed nikim imienia tej

Kto wygłasza kłamstwo, rzadko spostrzega, jak ciężkie brzemię na siebie wkłada: żeby jedno kłamstwo obronić, musi wynaleźć dwadzieścia innych.Zdradzać się przed ludźmi oz­nacza głupotę. Zdradzać się przed sa­mym sobą - słabość i niedos­ta­teczną dys­cyplinę. Trze­ba sa­memu być w pan­cerzu, żeby dru­gich w pan­cerze za­kuć. Pew­ne myśli, uczu­cia i od­ruchy na­leży w so­bie bez­względnie i bez­li­tośnie za­bijać. Trze­ba być pew­nym siebie jak pre­cyzyj­ne­go instrumentu.nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/ Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wyszeptane przed ołtarzem i już jesteś żonaty - jedno słówko wyszeptane we śnie i już jesteś rozwiedziony.Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano.