Jednych poznanie pcha do akcji, drugich - do rezygnacji.


jednych-poznanie-pcha-do-akcji-drugich-do-rezygnacji
charles de gaullejednychpoznaniepchadoakcjidrugichrezygnacjijednych poznaniepoznanie pchapcha dodo akcjidrugichdodo rezygnacjijednych poznanie pchapoznanie pcha dopcha do akcjido rezygnacjijednych poznanie pcha dopoznanie pcha do akcjijednych poznanie pcha do akcji

Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają. -Wacław Berent
cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają
Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają, a drugich wzbogacają. -Wacław Berent
cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają
Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia. -Władysław Grzeszczyk
dopóki-zwycięstwo-jednych-w-klęsce-drugich-dopóty-żadna-klęska-nie-jest-ostatnia
Dzięki szatańskiej pysze jednych nie słucham, drugich nie słyszę. -Jan Sztaudynger
dzięki-szatańskiej-pysze-jednych-nie-słucham-drugich-nie-słyszę
Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą. -Ezop
ziemia-dla-jednych-jest-matką-a-dla-drugich-macochą
Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy