Jednych poznanie pcha do akcji, drugich - do rezygnacji.


jednych-poznanie-pcha-do-akcji-drugich-do-rezygnacji
charles de gaullejednychpoznaniepchadoakcjidrugichrezygnacjijednych poznaniepoznanie pchapcha dodo akcjidrugichdodo rezygnacjijednych poznanie pchapoznanie pcha dopcha do akcjido rezygnacjijednych poznanie pcha dopoznanie pcha do akcjijednych poznanie pcha do akcji

Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają.Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają, a drugich wzbogacają.Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.Dzięki szatańskiej pysze jednych nie słucham, drugich nie słyszę.Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą.Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy.