Jednym z uroków starych listów jest to, że nie wymagają odpowiedzi.


jednym-z-uroków-starych-listów-jest-to-że-nie-wymagają-odpowiedzi
george gordon byronjednymurokówstarychlistówjesttożeniewymagająodpowiedzijednym zz urokówuroków starychstarych listówlistów jestże nienie wymagająwymagają odpowiedzijednym z urokówz uroków starychuroków starych listówstarych listów jestże nie wymagająnie wymagają odpowiedzijednym z uroków starychz uroków starych listówuroków starych listów jestże nie wymagają odpowiedzijednym z uroków starych listówz uroków starych listów jest

Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy.Jeden z uroków mody polega na tym, że niczemu nie służy.Bardzo chciałbym wiedzieć, czy małżeństwo jest rzeczywiście jednym z siedmiu sakramentów, czy też może jednym z grzechów głównych.Należy mnożyć wzruszenia, nie zamykać się w jednym życiu, w jednym ciele: uczynić, by dusza dała gościnę wielu duszom.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.