Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary.


jedyną-miarą-miłoś-jest-miłość-bez-miary
franciszek salezy Śwjedynąmiarąmiłościjestmiłośćbezmiaryjedyną miarąmiarą miłościmiłości jestjest miłośćmiłość bezbez miaryjedyną miarą miłościmiarą miłości jestmiłości jest miłośćjest miłość bezmiłość bez miaryjedyną miarą miłości jestmiarą miłości jest miłośćmiłości jest miłość bezjest miłość bez miaryjedyną miarą miłości jest miłośćmiarą miłości jest miłość bezmiłości jest miłość bez miary

Je­dyna miarą miłości jest miłość bez miary.Miara, jaką taksują się nawzajem kobiety jest niewspółmiernie bardziej bezlitosna od miary mężczyzn.Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości.Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem, ale bez cudu i bez przekraczania miary.Miarą naszej miłości ma być miłość, ja­kiej dla siebie ocze­kuje­my od całego świata.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...