Jedyną ostoją naszą może być praca, jakakolwiek, choćby niżej naszego poziomu, choćby mechaniczna. Inaczej smutek nas pożera.


jedyną-ostoją-naszą-może-być-praca-jakakolwiek-choćby-żej-naszego-poziomu-choćby-mechaniczna-inaczej-smutek-nas-pożera
bruno schulzjedynąostojąnasząmożebyćpracajakakolwiekchoćbyniżejnaszegopoziomumechanicznainaczejsmuteknaspożerajedyną ostojąostoją nasząnaszą możemoże byćbyć pracachoćby niżejniżej naszegonaszego poziomuchoćby mechanicznainaczej smuteksmutek nasnas pożerajedyną ostoją nasząostoją naszą możenaszą może byćmoże być pracachoćby niżej naszegoniżej naszego poziomuinaczej smutek nassmutek nas pożerajedyną ostoją naszą możeostoją naszą może byćnaszą może być pracachoćby niżej naszego poziomuinaczej smutek nas pożerajedyną ostoją naszą może byćostoją naszą może być praca

Gdy miłość cię woła, idź za jej głosem, choćby cię wiodła po ostrych kamieniach. Uwierz miłości, gdy mówi do ciebie, choćby jej wołanie rozwiało sny twoje, choćby jej wicher połamał twoje gałęzie.Szlachetny klejnot ma wielką cenę, choćby w błocie leżał, a kurz zawsze kurzem zostaje, choćby pod niebo się uniósł.Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu.Samobójstwo jest tą ostatnią rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiąca dla nas rękojmię, że poniżej pewnego poziomu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nic i nikt nas zepchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale i o wiele piękniejsze.Zmiana lo­su choćby jed­ne­go człowieka może zniszczyć świat.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...