Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.


jedyną-rzeczą-jaką-kobieta-może-zrobić-dla-zapewnienia-sobie-przyzwoitego-bytu-to-być-dobrą-dla-takiego-mężczyzny-którego-stać-na-to
george bernard shawjedynąrzecząjakąkobietamożezrobićdlazapewnieniasobieprzyzwoitegobytutobyćdobrątakiegomężczyznyktóregostaćnatożebybyłniejdobryjedyną rzecząrzeczą jakąjaką kobietakobieta możemoże zrobićzrobić dladla zapewnieniazapewnienia sobiesobie przyzwoitegoprzyzwoitego bytubytubyć dobrądobrą dladla takiegotakiego mężczyznyktórego staćstać nażeby byłbył dladla niejniej dobryjedyną rzeczą jakąrzeczą jaką kobietajaką kobieta możekobieta może zrobićmoże zrobić dlazrobić dla zapewnieniadla zapewnienia sobiezapewnienia sobie przyzwoitegosobie przyzwoitego bytuprzyzwoitego bytubyć dobrą dladobrą dla takiegodla takiego mężczyznyktórego stać nażeby był dlabył dla niejdla niej dobry

Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być sama.Skoro kobieta nie umie przywiązać mężczyzny, żeby dla niej zapomniał o całym świecie, to się nad nią przechodzi do porządku dziennego.Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić.Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę, jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar, jakie dla niej ponosi.Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić bez pieniędzy, są długi.Jedyną rzeczą, którą od czasu do czasu kobieta zatrzymuje dla siebie, są pieniądze.