Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę [...], jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia.


jedyną-rzeczą-jaką-mam-naprawdę-jest-moje-własne-życie-i-mój-własny-punkt-widzenia
krzysztof kieślowskijedynąrzecząjakąmamnaprawdęjestmojewłasneżyciemójwłasnypunktwidzeniajedyną rzecząrzeczą jakąjaką mammam naprawdęnaprawdę []jest mojemoje własnewłasne życieżycie ii mójmój własnywłasny punktpunkt widzeniajedyną rzeczą jakąrzeczą jaką mamjaką mam naprawdęmam naprawdę []jest moje własnemoje własne życiewłasne życie iżycie i móji mój własnymój własny punktwłasny punkt widzeniajedyną rzeczą jaką mamrzeczą jaką mam naprawdęjaką mam naprawdę []jest moje własne życiemoje własne życie iwłasne życie i mójżycie i mój własnyi mój własny punktmój własny punkt widzeniajedyną rzeczą jaką mam naprawdęrzeczą jaką mam naprawdę []jest moje własne życie imoje własne życie i mójwłasne życie i mój własnyżycie i mój własny punkti mój własny punkt widzenia

Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim. -Edward Morgan Forster
istnieją-trzy-strony-każdej-kwestii-twój-punkt-widzenia-jego-punkt-widzenia-i-do-diabła-z-tym-wszystkim
Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić bez pieniędzy, są długi. -Heinz Schenk
jedyną-rzeczą-jaką-możemy-zrobić-bez-pieniędzy-są-długi
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. -Anonim
punkt-widzenia-zależy-od-punktu-siedzenia
Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć. -Luise Rinser
Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć. -Luise Rinser
Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna. -Albert Camus
jedyne-lekarstwo-dla-znużonych-życiem-w-gromadzie-życie-w-wielkim-mieście-to-jedyna-pustynia-jaka-jest-dziś-dostępna