Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę [...], jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia.


jedyną-rzeczą-jaką-mam-naprawdę-jest-moje-własne-życie-i-mój-własny-punkt-widzenia
krzysztof kieślowskijedynąrzecząjakąmamnaprawdęjestmojewłasneżyciemójwłasnypunktwidzeniajedyną rzecząrzeczą jakąjaką mammam naprawdęnaprawdę []jest mojemoje własnewłasne życieżycie ii mójmój własnywłasny punktpunkt widzeniajedyną rzeczą jakąrzeczą jaką mamjaką mam naprawdęmam naprawdę []jest moje własnemoje własne życiewłasne życie iżycie i móji mój własnymój własny punktwłasny punkt widzeniajedyną rzeczą jaką mamrzeczą jaką mam naprawdęjaką mam naprawdę []jest moje własne życiemoje własne życie iwłasne życie i mójżycie i mój własnyi mój własny punktmój własny punkt widzeniajedyną rzeczą jaką mam naprawdęrzeczą jaką mam naprawdę []jest moje własne życie imoje własne życie i mójwłasne życie i mój własnyżycie i mój własny punkti mój własny punkt widzenia

Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim.Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić bez pieniędzy, są długi.Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć.Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć.Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.