Jedyną rzeczą, której przybywa, kiedy się ją rozdaje pełnymi garściami, jest miłość.


jedyną-rzeczą-której-przybywa-kiedy-ę-ją-rozdaje-pełnymi-garściami-jest-miłość
ricarda huchjedynąrzecząktórejprzybywakiedysięrozdajepełnymigarściamijestmiłośćjedyną rzecząktórej przybywakiedy sięją rozdajerozdaje pełnymipełnymi garściamijest miłośćkiedy się jąsię ją rozdajeją rozdaje pełnymirozdaje pełnymi garściamikiedy się ją rozdajesię ją rozdaje pełnymiją rozdaje pełnymi garściamikiedy się ją rozdaje pełnymisię ją rozdaje pełnymi garściami

„Kiedy sięgasz do gwiazd, być może nie dotkniesz żadnej z nich, ale na pewno nie skończysz z garściami pełnymi błota”Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strachJedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest lęk.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć.