Jedyną rzeczą, zdolną uświęcić małżeństwo jest miłość. Jedynym prawdziwym małżeństwem jest to, które uświęca miłość.


jedyną-rzeczą-zdolną-uświęć-łżeństwo-jest-miłość-jedynym-prawdziwym-łżeństwem-jest-to-które-uświęca-miłość
lew tołstojjedynąrzeczązdolnąuświęcićmałżeństwojestmiłośćjedynymprawdziwymmałżeństwemtoktóreuświęcajedyną rzeczązdolną uświęcićuświęcić małżeństwomałżeństwo jestjest miłośćjedynym prawdziwymprawdziwym małżeństwemmałżeństwem jestktóre uświęcauświęca miłośćzdolną uświęcić małżeństwouświęcić małżeństwo jestmałżeństwo jest miłośćjedynym prawdziwym małżeństwemprawdziwym małżeństwem jestktóre uświęca miłośćzdolną uświęcić małżeństwo jestuświęcić małżeństwo jest miłośćjedynym prawdziwym małżeństwem jestzdolną uświęcić małżeństwo jest miłość

Jedyną rzeczą, której przybywa, kiedy się ją rozdaje pełnymi garściami, jest miłość.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Nie oko i ręka zawierają małżeństwo, lecz rozum i serce. Choć ważną jest rzeczą żenić się z miłości, ważniejszą jeszcze - w małżeństwie miłość utrzymać.Prawdziwym słowem jest słowo mówiące o miłości, w którym tkwi siła zdolna przebić chiński mur.Miłość - chwi­lowe obłąka­nie, na które le­kar­stwem jest małżeństwo.