Jedyną szczerą rozmową jest modlitwa. Od każdej modlitwy powstaje się lepszym.


jedyną-szczerą-rozmową-jest-modlitwa-od-każdej-modlitwy-powstaje-ę-lepszym
stefan napierskijedynąszczerąrozmowąjestmodlitwaodkażdejmodlitwypowstajesięlepszymjedyną szczerąszczerą rozmowąrozmową jestjest modlitwaod każdejkażdej modlitwymodlitwy powstajepowstaje sięsię lepszymjedyną szczerą rozmowąszczerą rozmową jestrozmową jest modlitwaod każdej modlitwykażdej modlitwy powstajemodlitwy powstaje siępowstaje się lepszymjedyną szczerą rozmową jestszczerą rozmową jest modlitwaod każdej modlitwy powstajekażdej modlitwy powstaje sięmodlitwy powstaje się lepszymjedyną szczerą rozmową jest modlitwaod każdej modlitwy powstaje siękażdej modlitwy powstaje się lepszym

Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga. -Bernard Św
modlitwa-wyprasza-łę-dla-postu-a-post-łaskę-modlitwy-post-wzmaga-modlitwę-a-modlitwa-wzmacnia-post-i-niesie-go-przed-boga
Jeden szuka położnika dla swoich myśli, drugi kogoś, komu by pomógł: w ten sposób powstaje zajmująca rozmowa. -Friedrich Nietzsche
jeden-szuka-położnika-dla-swoich-myśli-drugi-kogoś-komu-by-pomógł-w-ten-sposób-powstaje-zajmująca-rozmowa
Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty
prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty
owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój