Jedyną wartością, która odróżnia jednego od drugiego - kluczem przenoszącym jednych w kierunku ich dążeń, gdy drudzy grzęzną w bagnie przeciętności - nie jest talent, wykształcenie lub błyskotliwość intelektualna; jest nim samodyscyplina. Z samodyscypliną wszystkie rzeczy są możliwe. Bez niej nawet najprostszy cel wydaje się nieosiągalnym marzeniem.


jedyną-wartośą-która-odróżnia-jednego-od-drugiego-kluczem-przenoszącym-jednych-w-kierunku-ich-dążeń-gdy-drudzy-grzęzną-w-bagnie
teodor rooseveltjedynąwartościąktóraodróżniajednegooddrugiegokluczemprzenoszącymjednychkierunkuichdążeńgdydrudzygrzęznąbagnieprzeciętnościniejesttalentwykształcenielubbłyskotliwośćintelektualnanimsamodyscyplinasamodyscyplinąwszystkierzeczymożliwebezniejnawetnajprostszycelwydajesięnieosiągalnymmarzeniemjedyną wartościąktóra odróżniaodróżnia jednegojednego odod drugiegodrugiegokluczemkluczem przenoszącymprzenoszącym jednychjednych ww kierunkukierunku ichich dążeńgdy drudzydrudzy grzęznągrzęzną ww bagniebagnie przeciętnościprzeciętnościnienie jestjest talentwykształcenie lublub błyskotliwośćbłyskotliwość intelektualnajest nimnim samodyscyplinaz samodyscyplinąsamodyscypliną wszystkiewszystkie rzeczyrzeczy sąsą możliwebez niejniej nawetnawet najprostszynajprostszy celcel wydajewydaje sięsię nieosiągalnymnieosiągalnym marzeniemktóra odróżnia jednegoodróżnia jednego odjednego od drugiegood drugiegokluczem przenoszącymkluczem przenoszącym jednychprzenoszącym jednych wjednych w kierunkuw kierunku ichkierunku ich dążeńgdy drudzy grzęznądrudzy grzęzną wgrzęzną w bagniew bagnie przeciętnościbagnie przeciętnościnie jestnie jest talentwykształcenie lub błyskotliwośćlub błyskotliwość intelektualnajest nim samodyscyplinaz samodyscypliną wszystkiesamodyscypliną wszystkie rzeczywszystkie rzeczy sąrzeczy są możliwebez niej nawetniej nawet najprostszynawet najprostszy celnajprostszy cel wydajecel wydaje sięwydaje się nieosiągalnymsię nieosiągalnym marzeniem

Samodyscyplina wymaga od Ciebie panowania nad sobą, samokontroli, odpowiedzialności i znajomości kierunku, w którym podążasz.Życie ma określony kierunek i cel; istnieje w nim postęp i ewolucja, nawet gdy czasami wydaje się nam, że krążymy w kółko.Mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się.Bóg się delektuje. . . To możliwe, ale to, czym on się delektuje jest, jak mi się wydaje, nienawiścią, którą odczuwa do samego siebie, i z która żadna ziemska nienawiść nie może się równać.Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny.Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.