Jedyna różnica między mną a wariatem to fakt, że nie jestem wariatem.


jedyna-różnica-między-mną-a-wariatem-to-fakt-że-nie-jestem-wariatem
salvador dalijedynaróżnicamiędzymnąwariatemtofaktżeniejestemwariatemjedyna różnicaróżnica międzymiędzy mnąże nienie jestemjestem wariatemjedyna różnica międzyróżnica między mnąmną a wariatemwariatem to faktże nie jestemnie jestem wariatemjedyna różnica między mnąmiędzy mną a wariatema wariatem to faktże nie jestem wariatemróżnica między mną a wariatemmną a wariatem to fakt

Jedyną różnicą między kaprysem a wieczną miłością jest to, iż kaprys trwa trochę dłużej. -Oscar Wilde
jedyną-różnicą-między-kaprysem-a-wieczną-miłośą-jest-to-iż-kaprys-trwa-trochę-dłużej
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem