Jedyne co trzeba zrobić to zająć miejsce w kolejce sukcesu i nie dać się z niej wypchnąć


jedyne-co-trzeba-zrobić-to-zająć-miejsce-w-kolejce-sukcesu-i-nie-dać-ę-z-niej-wypchnąć
brian tracyjedynecotrzebazrobićtozająćmiejscekolejcesukcesuniedaćsięniejwypchnąćjedyne coco trzebatrzeba zrobićzająć miejscemiejsce ww kolejcekolejce sukcesusukcesu ii nienie daćdać sięz niejniej wypchnąćjedyne co trzebaco trzeba zrobićzrobić to zająćzająć miejsce wmiejsce w kolejcew kolejce sukcesukolejce sukcesu isukcesu i niei nie daćnie dać siędać się zsię z niejz niej wypchnąćjedyne co trzeba zrobićtrzeba zrobić to zająćzrobić to zająć miejscezająć miejsce w kolejcemiejsce w kolejce sukcesuw kolejce sukcesu ikolejce sukcesu i niesukcesu i nie daći nie dać sięnie dać się zdać się z niejsię z niej wypchnąćco trzeba zrobić to zająćtrzeba zrobić to zająć miejscezrobić to zająć miejsce wzająć miejsce w kolejce sukcesumiejsce w kolejce sukcesu iw kolejce sukcesu i niekolejce sukcesu i nie daćsukcesu i nie dać sięi nie dać się znie dać się z niejdać się z niej wypchnąć

Zadbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, jakie masz do życia.Najmilej zająć wyniosłe miejsce na szczytach myśli, gdzie rządzi wiedza, wysiłkiem mędrców zdobyta.Dla kobiety jedyne naprawdę wygodne miejsce do płaczu to pierś mężczyzny.Stół biesiadny to jedyne miejsce, gdzie człowiek nigdy nie zazna nudy przez pierwszą godzinę.Jedyne odpowiednie miejsce dla uczciwego obywatela w państwie, gdzie niewolnictwo jest uprawnione i popierane, to więzienie.Piękna kobieta musi zająć drugie miejsce; pierwsze należy się kobiecie kochanej. Ona staje się panią naszych serc; nim zdamy sobie z tego sprawę, serce nasze popada w niewolę miłości.