Jedyni godni uwagi krytycy to ci, co są adeptami, i to dobrymi adeptami sztuki, którą krytykują. Oba nurty wrażliwości dopełniają się wzajemnie.


jedyni-godni-uwagi-krytycy-to-co-są-adeptami-i-to-dobrymi-adeptami-sztuki-którą-krytykują-oba-nurty-wrażliwoś-dopełniają-ę-wzajemnie
thomas stearns eliotjedynigodniuwagikrytycytocoadeptamidobrymiadeptamisztukiktórąkrytykująobanurtywrażliwościdopełniająsięwzajemniejedyni godnigodni uwagiuwagi krytycyco sąsą adeptamidobrymi adeptamiadeptami sztukiktórą krytykująoba nurtynurty wrażliwościwrażliwości dopełniajądopełniają sięsię wzajemniejedyni godni uwagigodni uwagi krytycykrytycy to cico są adeptamii to dobrymidobrymi adeptami sztukioba nurty wrażliwościnurty wrażliwości dopełniająwrażliwości dopełniają siędopełniają się wzajemniejedyni godni uwagi krytycyuwagi krytycy to cii to dobrymi adeptamioba nurty wrażliwości dopełniająnurty wrażliwości dopełniają sięwrażliwości dopełniają się wzajemniegodni uwagi krytycy to cii to dobrymi adeptami sztukioba nurty wrażliwości dopełniają sięnurty wrażliwości dopełniają się wzajemnie

Gdyby ludzie byli zdolni do krytykowania samych siebie tak, jak krytykują swych bliźnich, pojawiłaby się na świecie nowa choroba, która zwałaby się samowstręt.Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało...Jest szczególny rodzaj wewnętrznej uwagi, która zakrawa na roztargnienie.Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą.Mężczyźni zawsze wzajemnie się popierają, kobiety zawsze wzajemnie się zwalczają.Miłość oznacza rozprowadzać ciepło, nie dusząc się przy tym wzajemnie. Miłość oznacza być ogniem, ale wzajemnie się nie spalać.