Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań.


jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań
pierre charronjedynysposóbzapobieżeniazazdrościtozasłużyćnaprzedmiotwłasnychpożądańjedyny sposóbsposób zapobieżeniazapobieżenia zazdrościzasłużyć nana przedmiotprzedmiot własnychwłasnych pożądańjedyny sposób zapobieżeniasposób zapobieżenia zazdrościzasłużyć na przedmiotna przedmiot własnychprzedmiot własnych pożądańjedyny sposób zapobieżenia zazdrościzasłużyć na przedmiot własnychna przedmiot własnych pożądańzasłużyć na przedmiot własnych pożądań

Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
Je­dyny sposób za­pobieżenia zaz­drości to zasłużyć na przed­miot włas­nych pożądań. Jest ona bo­wiem nieuf­nością wo­bec siebie sa­mego, świadec­twem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
je­dyny-sposób-za­pobieżenia-zaz­droś-to zasłużyć-na przed­miot-włas­nych-pożądań-jest ona-bo­wiem-nieuf­nośą-wo­bec-siebie
Jedyny sposób, żeby mieć przyjaciela, to być przyjacielem. -Anonim
jedyny-sposób-żeby-mieć-przyjaciela-to-być-przyjacielem
Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe. -Arthur C. Clarke
jedyny-sposób-by-odkryć-granice-możliwoś-to-przekroczyć-i-ęgnąć-po-niemożliwe
Jedyny sposób zrzucenia z siebie ciężaru hierarchii, to znalezienie się na jej szczycie. -Tadeusz Mostowicz Dołęga
jedyny-sposób-zrzucenia-z-siebie-ężaru-hierarchii-to-znalezienie-ę-na-jej-szczycie
Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze. -Augustyn Św
kup-sobie-psa-to-jedyny-sposób-abyś-mógł-nabyć-miłość-za-pieniądze