Jedynym lekarstwem przeciw niepohamowanemu gadulstwu żony jest głuchota męża.


jedynym-lekarstwem-przeciw-niepohamowanemu-gadulstwu-żony-jest-głuchota-męża
francois rabelaisjedynymlekarstwemprzeciwniepohamowanemugadulstwużonyjestgłuchotamężajedynym lekarstwemlekarstwem przeciwprzeciw niepohamowanemuniepohamowanemu gadulstwugadulstwu żonyżony jestjest głuchotagłuchota mężajedynym lekarstwem przeciwlekarstwem przeciw niepohamowanemuprzeciw niepohamowanemu gadulstwuniepohamowanemu gadulstwu żonygadulstwu żony jestżony jest głuchotajest głuchota mężajedynym lekarstwem przeciw niepohamowanemulekarstwem przeciw niepohamowanemu gadulstwuprzeciw niepohamowanemu gadulstwu żonyniepohamowanemu gadulstwu żony jestgadulstwu żony jest głuchotażony jest głuchota mężajedynym lekarstwem przeciw niepohamowanemu gadulstwulekarstwem przeciw niepohamowanemu gadulstwu żonyprzeciw niepohamowanemu gadulstwu żony jestniepohamowanemu gadulstwu żony jest głuchotagadulstwu żony jest głuchota męża

Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz.Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie.Od męża do żony wiedzie most zwodzony.Dbałość o męża podkopuje intelekt żony.Roztropność u męża i cierpliwość żony wnoszą szczęście do domu.Le­niwe­go męża poz­na­je się po obie­dzie żony.