Jedynym nieuleczalnym cierpieniem jest to, które sobie samemu stwarza egoizm.


jedynym-nieuleczalnym-cierpieniem-jest-to-które-sobie-samemu-stwarza-egoizm
maurice maeterlinckjedynymnieuleczalnymcierpieniemjesttoktóresobiesamemustwarzaegoizmjedynym nieuleczalnymnieuleczalnym cierpieniemcierpieniem jestktóre sobiesobie samemusamemu stwarzastwarza egoizmjedynym nieuleczalnym cierpieniemnieuleczalnym cierpieniem jestktóre sobie samemusobie samemu stwarzasamemu stwarza egoizmjedynym nieuleczalnym cierpieniem jestktóre sobie samemu stwarzasobie samemu stwarza egoizmktóre sobie samemu stwarza egoizm

Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła.Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Wstyd jest rodzajem gniewu zwróconego przeciwko sobie samemu.W swej zbroi z mięśni Rambo nie zawraca sobie głowy ani koniem, ani przyjacielem, ani kobietami. Jedynym jego towarzyszem jest olbrzymi, ostry sztylet, który służy mu za falliczny Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody.