Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym.


jedynym-rozsądnym-sposobem-wychowania-jest-oddziaływanie-własnym-dobrym-przykładem-a-śli-to-nie-odnosi-skutku-to-przykładem-odstraszającym
albert einsteinjedynymrozsądnymsposobemwychowaniajestoddziaływaniewłasnymdobrymprzykłademjeślitonieodnosiskutkuprzykłademodstraszającymjedynym rozsądnymrozsądnym sposobemsposobem wychowaniawychowania jestjest oddziaływanieoddziaływanie własnymdobrym przykłademnie odnosiodnosi skutkuprzykładem odstraszającymjedynym rozsądnym sposobemrozsądnym sposobem wychowaniasposobem wychowania jestwychowania jest oddziaływaniejest oddziaływanie własnymjeśli to nienie odnosi skutkujedynym rozsądnym sposobem wychowaniarozsądnym sposobem wychowania jestsposobem wychowania jest oddziaływaniewychowania jest oddziaływanie własnyma jeśli to niejeśli to nie odnosijedynym rozsądnym sposobem wychowania jestrozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływaniesposobem wychowania jest oddziaływanie własnyma jeśli to nie odnosijeśli to nie odnosi skutku

Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.Je­dynym rozsądnym spo­sobem wycho­wania jest od­działywa­nie włas­nym dob­rym przykładem, a jeśli nie można inaczej - od­straszającym przykładem.Kto nie może czym innym, niech świeci dobrym przykładem.Pocałunek jest ostatnim przykładem ludożerstwa.Nacjonalizm jest jaskrawym przykładem gorącej wiary w wątpliwe rzeczy.Charakter narodowy kompozytora nie polega na cytatach folkloru, czego najwspanialszym przykładem jest twórczość Chopina.