Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.


jedynym-sposobem-pozbycia-ę-pokusy-jest-uleganie-jej
oscar wildejedynymsposobempozbyciasiępokusyjestuleganiejejjedynym sposobemsposobem pozbyciapozbycia sięsię pokusypokusy jestjest uleganieuleganie jejjedynym sposobem pozbyciasposobem pozbycia siępozbycia się pokusysię pokusy jestpokusy jest uleganiejest uleganie jejjedynym sposobem pozbycia sięsposobem pozbycia się pokusypozbycia się pokusy jestsię pokusy jest uleganiepokusy jest uleganie jejjedynym sposobem pozbycia się pokusysposobem pozbycia się pokusy jestpozbycia się pokusy jest uleganiesię pokusy jest uleganie jej

Znosić zło jest jedynym sposobem, żeby je zniszczyć.Smutne to, ale cierpienie jest chyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu.Pokusy działają na różnych poziomach, pokusą jest też zwalczanie pokusy.Pokusy działają na różnych poziomach, pokusą jest też zwalczenie pokusy.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.