Jedynymi twoimi dobrymi nauczycielami są kochający cię przyjaciele. To oni uważają, że jesteś interesujący i niezastąpiony.


jedynymi-twoimi-dobrymi-nauczycielami-są-kochający-ę-przyjaciele-to-oni-uważają-że-jesteś-interesujący-i-niezastąpiony
brenda uelandjedynymitwoimidobryminauczycielamikochającycięprzyjacieletooniuważajążejesteśinteresującyniezastąpionyjedynymi twoimitwoimi dobrymidobrymi nauczycielaminauczycielami sąsą kochającykochający cięcię przyjacieleoni uważająże jesteśjesteś interesującyinteresujący ii niezastąpionyjedynymi twoimi dobrymitwoimi dobrymi nauczycielamidobrymi nauczycielami sąnauczycielami są kochającysą kochający ciękochający cię przyjacieleże jesteś interesującyjesteś interesujący iinteresujący i niezastąpionyjedynymi twoimi dobrymi nauczycielamitwoimi dobrymi nauczycielami sądobrymi nauczycielami są kochającynauczycielami są kochający cięsą kochający cię przyjacieleże jesteś interesujący ijesteś interesujący i niezastąpionyjedynymi twoimi dobrymi nauczycielami sątwoimi dobrymi nauczycielami są kochającydobrymi nauczycielami są kochający cięnauczycielami są kochający cię przyjacieleże jesteś interesujący i niezastąpiony

Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Przyjaciele nie oczekują od ciebie, że będziesz idealny. Tak naprawdę, są niezmiernie zaskoczeni, gdy okazuje się, że taki jesteś.Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić.