Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie.


jedz-mniej-bra­my-ra­ju-są wąskie
archibald joseph croninjedzmniejbra­myra­jusą wąskiejedz mniejbra­my ra­jura­ju są wąskiebra­my ra­ju są wąskie

Jedz mniej! Bramy raju są wąskie.Jedz mniej, bramy raju są wąskie.Jedz, jedz... Bo po­tem już nie będzie .Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki.Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych. Mo­ney is bet­ter than po­ver­ty, if on­ly for fi­nan­cial reasons. (ang.)