Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie.


jedz-mniej-bra­my-ra­ju-są wąskie
archibald joseph croninjedzmniejbra­myra­jusą wąskiejedz mniejbra­my ra­jura­ju są wąskiebra­my ra­ju są wąskie

Jedz mniej, bramy raju są wąskie. -Anonim
jedz-mniej-bramy-raju-są-wąskie
Jedz, jedz... Bo po­tem już nie będzie . -Chemicals
jedz-jedz-bo po­tem-już-nie będzie
Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Wiktor Hugo
do-wielkich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Victor Marie Hugo
do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych. Mo­ney is bet­ter than po­ver­ty, if on­ly for fi­nan­cial reasons. (ang.)  -Woody Allen
po­siada­nie-pieniędzy-jest lep­sze-od ich-bra­ku-przy­naj­mniej-z po­wodów-finansowych-mo­ney-is bet­ter-than-po­ver­ty-if on­ly