Jedz mniej, bramy raju są wąskie.


jedz-mniej-bramy-raju-są-wąskie
anonimjedzmniejbramyrajuwąskiejedz mniejbramy rajuraju sąsą wąskiebramy raju sąraju są wąskiebramy raju są wąskie

Jedz mniej! Bramy raju są wąskie.Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie.Jedz, jedz... Bo po­tem już nie będzie .Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki.Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte.