Jem życie wi­del­cem, kiedy wreszcie zacznę łyżką ? 


jem-życie-wi­del­cem-kiedy-wreszcie-zacznę-łyżką- 
ryderjemżyciewi­del­cemkiedywreszciezacznęłyżką jem życieżycie wi­del­cemkiedy wreszciewreszcie zacznęzacznę łyżkąjem życie wi­del­cemkiedy wreszcie zacznęwreszcie zacznę łyżkąkiedy wreszcie zacznę łyżką

Czu­wam przy twoich wadach a każdą z nich rozkładam na stole bo wolę ich skorupę wziąć w ręce i pod lupę od spodu i od góry z boków za­nim w bzdury zacznę wierzyć za­nim zacznę wierzyć w nieskalanie i wad brak (choć są) i wreszcie dusza za nie z różowy­mi tęczówkami w ciemną przepaść skoczy gdzie tyl­ko moje oczy czerń będą przekłamywać Żonie zwykle nie podoba się to, co dostaje ode mnie na Boże Narodzenie, wobec tego stale odgrażałem się, że coś z tym trzeba zrobić, no i wreszcie postanowiłem, że zacznę jej dawać to, na co mam ochotę, bo przecież gdybym nawet dostał to z powrotem, byłbym bardzo zadowolony. Ona miałaby dowód pamięci, a ja prezent.La España del castellano es grande, pero lo es más sumada a la España del catalán, la del gallego y la del euskera. La España democrática, la España Constitucional, es inseparable del valor de la diversidad y del respeto a su ejercicio cotidiano por todosCałe życie pra­cuję nad sobą! Jak już zacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów, Wte­dy osiągnę dos­ko­nałość duchową! Wi­tam Pa­na w tym świecie. W świecie ludzi cieka­wych, których życie in­nych bar­dziej jest in­te­resujące od ich włas­ne­go. Kiedy prob­le­my wy­wołują sen­sacje i są rozgłasza­ne na czte­ry stro­ny świata jak hej­nał Ma­riac­ki. I niech Pan za­pamięta, że swo­je ta­jem­ni­ce le­piej trzy­mać tyl­ko dla siebie, bo obudzi się Pan ra­no,a pańska ta­jem­ni­ca będzie gru­bym dru­kiem wy­pisa­na w gazecie.Świat nie jest moim pla­cem za­baw, sztuką wys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­ności i cierpienia.