Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.


jes­teś-moim-od­dechem-moim-życiem-moim-sercem
b » anne bishop » serce kaeleerjes­teśmoimod­dechemżyciemsercemjes­teś moimmoim od­dechemmoim życiemmoim sercemjes­teś moim od­dechem

W moim życiu jes­teś bar­dziej niż wys­tar­czający. Jes­teś wszys­tkim .Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Bo­li mnie ta miłość, bo cier­pię z tęskno­ty. Ja jes­tem sa­mot­na i ty jes­teś sa­mot­ny. So­bie przez­nacze­ni, choć tak da­leko od siebie. I cier­pię ok­rutnie gdy nie widzę Ciebie. Lecz wiel­bię to cier­pienie, bo jest moją miłością. Jes­teś moim życiem i praw­dziwą wolnością.On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy.Ja­ki jest twój grzech ? Moim jes­teś Ty.Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście.