Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.


jes­teś-piękny-jes­teś cu­dow­ny-i wszys­tko-co ro­bisz-jest cu­dow­ne-bo ty to ro­bisz-jes­teś tą sil­niej­szą-stroną
melvin burgessjes­teśpięknyjes­teś cu­dow­nyi wszys­tkoco ro­biszjest cu­dow­nebo ty to ro­biszjes­teś tą sil­niej­sząstronąmożesz zro­bićcośźlei wie­dziećże to jest złeal­bozro­bićdob­rzeże to jest dob­realeto cośnie możeci nicze­gozro­bićty to całyczastyjes­teś pięknyjes­teś cu­dow­ny i wszys­tkojes­teś tą sil­niej­szą stronąmożesz zro­bić coścoś źleźle i wie­dziećal­bo zro­bićzro­bić coścoś dob­rzedob­rze i wie­dziećale to cośto coś nie możenie może ci nicze­goci nicze­go zro­bićczas tymożesz zro­bić coś źlecoś źle i wie­dziećal­bo zro­bić cośzro­bić coś dob­rzecoś dob­rze i wie­dziećale to coś nie możeto coś nie może ci nicze­gonie może ci nicze­go zro­bić

Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic  -Intryga
są rzeczy-dla-których-jes­teś-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-i nic