jes­teśmy-­rionet­ka­mi-bo­ga-i bie­rze­my-udział-w ek­spe­rymen­cie-życiowym~pa­weł-rychlica 
rychcikjes­teśmyma­rionet­ka­mibo­gai bie­rze­myudziałw ek­spe­rymen­cieżyciowym~pa­wełrychlica jes­teśmy ma­rionet­ka­mima­rionet­ka­mi bo­gabo­ga i bie­rze­myi bie­rze­my udziałudział w ek­spe­rymen­ciejes­teśmy ma­rionet­ka­mi bo­gama­rionet­ka­mi bo­ga i bie­rze­mybo­ga i bie­rze­my udziałi bie­rze­my udział w ek­spe­rymen­ciejes­teśmy ma­rionet­ka­mi bo­ga i bie­rze­myma­rionet­ka­mi bo­ga i bie­rze­my udziałbo­ga i bie­rze­my udział w ek­spe­rymen­ciejes­teśmy ma­rionet­ka­mi bo­ga i bie­rze­my udziałma­rionet­ka­mi bo­ga i bie­rze­my udział w ek­spe­rymen­cie

sa­mi-so­bie-tworzy­my-przyszłość-i ­mi-so­bie-tą przyszłość-jes­teśmy-w sta­nie-odeb­rać-~pa­weł-rychlica 
to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
nie-jes­teśmy-wyb­ry­kiem-na­tury­my-ja­kieś-za­danieja­kiś-celjak-myśli­cie-co to może-być-~pa­weł-rychlica 
cho­roby-nie unik­niesz-i nie wy­bie­rzesz-ona cię-­-wy­bie­rze-~pa­weł-rychlica 
ja-jes­tem-jak ty-oni-one-wszys­cy-jes­teśmy-rÓwni-~pa­weł-rychlica 
to-kim-jes­teśmy-jest za­gadką-skry­wającą-wiele-­jem­nic-~pa­weł-rychlica