jes­tem-łpą-to fakt-bo na­żę-do nad­rodzi­ny-naczel­nych-w której skład-wchodzą-również-człowieko­wate-~ pa­weł-rychlica 
rychcikjes­temmałpąto faktbo na­leżędo nad­rodzi­nynaczel­nychw której składwchodząrównieżczłowieko­wate~ pa­wełrychlica jes­tem małpąmałpą to faktbo na­leżę do nad­rodzi­nydo nad­rodzi­ny naczel­nychnaczel­nych w której składw której skład wchodząwchodzą również~ pa­weł rychlica jes­tem małpą to faktbo na­leżę do nad­rodzi­ny naczel­nychdo nad­rodzi­ny naczel­nych w której składnaczel­nych w której skład wchodząw której skład wchodzą równieżbo na­leżę do nad­rodzi­ny naczel­nych w której składdo nad­rodzi­ny naczel­nych w której skład wchodząnaczel­nych w której skład wchodzą równieżbo na­leżę do nad­rodzi­ny naczel­nych w której skład wchodządo nad­rodzi­ny naczel­nych w której skład wchodzą również