Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami.


jes­tem-a-może-mnie-nie  -jes­tem-tyl­ko-w marze­niach- żyję-marzeniami
kicia1jes­temmożemnienie ma jes­temtyl­kow marze­niach żyjęmarzeniamimoże mniemnie nie ma jes­tem tyl­kotyl­ko w marze­niach żyję marzeniamia może mniemoże mnie nie ma jes­tem tyl­ko w marze­niacha może mnie nie ma 

Budząc się dziś ra­no od­kryłam, że jes­tem marze­niem każde­go mężczyz­ny. Jes­tem ko­bietą, która nie mówi ;) Miłego dnia wszys­tkim ;D  -endaluzja82
budząc ę-dziś-ra­no-od­kryłam-że jes­tem-marze­niem-każde­go-mężczyz­ny-jes­tem ko­bietą-która-nie mówi-miłego-dnia
Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu... -AgniM
mówisz-że jes­tem-zła-nie-to tyl­ko-twój-pun­kt-widze­nia-ja jes­tem-dob­ra-dla-tych-co mnie-sza­nują-a całą-resztę-mam