Jes­tem go­towa wy­baczyć ci to, że jes­teś sen­sem mo­jego życia, bo wiem, że jes­teś te­go nieświadomy 


jes­tem-go­towa-wy­baczyć- to-że jes­teś-sen­sem-mo­jego-życia-bo wiem-że jes­teś-te­go-nieświadomy 
eweliusjes­temgo­towawy­baczyćci toże jes­teśsen­semmo­jegożyciabo wiemte­gonieświadomy jes­tem go­towago­towa wy­baczyćwy­baczyć ci toże jes­teś sen­semsen­sem mo­jegomo­jego życiaże jes­teś te­gote­go nieświadomy jes­tem go­towa wy­baczyćgo­towa wy­baczyć ci toże jes­teś sen­sem mo­jegosen­sem mo­jego życiaże jes­teś te­go nieświadomy jes­tem go­towa wy­baczyć ci toże jes­teś sen­sem mo­jego życia

Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. -Duch_Sumienia
myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany
Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia  -Joseph Murphy
jes­teś-dziec­kiem-życia-bez-gra­nic-jes­teś-dziec­kiem-wie­cznoś-ty właśnie-jes­teś-cu­dem-stworzenia