Jes­tem go­towy, nie py­taj mnie dlaczego. Błądzę wciąż we mgle.


jes­tem-go­towy-nie-py­taj-mnie-dlaczego-błądzę-wciąż-we mgle
cЯuelcomajes­temgo­towyniepy­tajmniedlaczegobłądzęwciążwe mglejes­tem go­towynie py­tajpy­taj mniemnie dlaczegobłądzę wciążwciąż we mglenie py­taj mniepy­taj mnie dlaczegobłądzę wciąż we mglenie py­taj mnie dlaczego

Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna. -loquentia
znam-siebie- jes­tem-wa­riatką-ale-sądzę-że jes­tem-też-świetną-ak­torką-bo ludzie-wciąż-myślą-że jes­tem-normalna
Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu  -stokrotka123
nie-bądź-smut­na-prze­cież-jes­tem-wciąż-przy-to­biejes­tem-w twoim-sercu