Jes­tem mężczyzną – to znaczy ślep­cem. Jak wszys­cy prze­de mną tak i ja zwa­liłem się do dołu na łeb, na szyję. Ożeniłem się.


jes­tem-mężczyzną- to znaczy-ślep­cem-jak wszys­cy-prze­de-mną-tak-i ja zwa­liłem ę-do dołu-na łeb-na szyję-ożeniłem ę
k » nikos kazantzakis » grek zorbajes­temmężczyzną– to znaczyślep­cemjak wszys­cyprze­demnątaki ja zwa­liłem siędo dołuna łebna szyjęożeniłem sięjes­tem mężczyznąmężczyzną – to znaczy– to znaczy ślep­cemjak wszys­cy prze­deprze­de mnąmną taktak i ja zwa­liłem sięi ja zwa­liłem się do dołudo dołu na łebjes­tem mężczyzną – to znaczymężczyzną – to znaczy ślep­cemjak wszys­cy prze­de mnąprze­de mną takmną tak i ja zwa­liłem siętak i ja zwa­liłem się do dołui ja zwa­liłem się do dołu na łebjes­tem mężczyzną – to znaczy ślep­cemjak wszys­cy prze­de mną takprze­de mną tak i ja zwa­liłem sięmną tak i ja zwa­liłem się do dołutak i ja zwa­liłem się do dołu na łebjak wszys­cy prze­de mną tak i ja zwa­liłem sięprze­de mną tak i ja zwa­liłem się do dołumną tak i ja zwa­liłem się do dołu na łeb