jes­tem-wdzięczny-bo­gu-że dał-mi życie~pa­weł-rychlica 
rychcikjes­temwdzięcznybo­guże dałmi życie~pa­wełrychlica jes­tem wdzięcznywdzięczny bo­gujes­tem wdzięczny bo­gu