jes­tem-wdzięczny-bo­gu-że dał-mi życie~pa­weł-rychlica 
rychcikjes­temwdzięcznybo­guże dałmi życie~pa­wełrychlica jes­tem wdzięcznywdzięczny bo­gujes­tem wdzięczny bo­gu

jes­tem-marzę-i żyję-bo na tym-po­lega-ludzkie-życie-~pa­weł-rychlica 
ja-jes­tem-jak ty-oni-one-wszys­cy-jes­teśmy-rÓwni-~pa­weł-rychlica 
całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
nie-wiem-ja­ki-jes­tem-nap­rawdę-ale-cier­pię-gdy-mnie-ra­ą-~pa­weł-rychlica 
jes­tem-łpą-to fakt-bo na­żę-do nad­rodzi­ny-naczel­nych-w której skład-wchodzą-również-człowieko­wate-~ pa­weł-rychlica 
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica