Jest się za­kocha­nym z po­wodu, kocha się pomimo.


jest ę-za­kocha­nym-z po­wodu-kocha ę-pomimo
francoise giroudjest sięza­kocha­nymz po­wodukocha siępomimojest się za­kocha­nymza­kocha­nym z po­wodukocha się pomimojest się za­kocha­nym z po­wodu

Jeśli jest się zakochanym z powodu, kocha się pomimo. -Francoise Giroud
jeśli-jest-ę-zakochanym-z-powodu-kocha-ę-pomimo
`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo. -bluecaffe
`i nieważne-jak bar­dzo-ko­goś-kocha­my-to nig­dy-nie wys­tar­czy-żeby-być-pew­nym-że  oso­ba-kocha-nas-tak-samo
Kocha­my nie z po­wodu za­let i niena­widzi­my nie z po­wodu wad. Ot po pros­tu, in­styn­ktow­nie - tak jak psy nie znoszą kotów bez żad­ne­go powodu. -Alfred Aleksander Konar
kocha­my-nie z po­wodu-za­let-i niena­widzi­my-nie z po­wodu-wad-ot po pros­-in­styn­ktow­nie- tak-jak psy-nie znoszą-kotów