Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam.


jest-ężar-do-dźwigania-i-droga-do-przebycia-jest-ężar-do-dźwigania-i-cel-co-nam-umyka-jest-ężar-do-dźwigania-wolno-go-złożyć-nam-ten
dean r. koontzjestciężardodźwiganiadrogaprzebyciajestcelconamumykawolnogozłożyćnamtenciężartomysamistądtamtamjest ciężarciężar dodo dźwiganiadźwigania ii drogadroga dodo przebyciajest ciężarciężar dodo dźwiganiadźwigania ii celco namnam umykajest ciężarciężar dodo dźwiganiadźwigania wolnowolno gogo złożyćzłożyć namten ciężarmy samistąd tamstąd tustąd tamjest ciężar dociężar do dźwiganiado dźwigania idźwigania i drogai droga dodroga do przebyciajest ciężar dociężar do dźwiganiado dźwigania idźwigania i celco nam umykajest ciężar dociężar do dźwiganiado dźwigania wolnodźwigania wolno gowolno go złożyćgo złożyć nam

Gdy jest nam już obojętna, ko­bieta na ko­lanach to wiel­ki ciężar. -Sacha Guitry
gdy-jest nam-już-obojętna-ko­bieta-na ko­lanach-to wiel­ki-ężar
Gdy jest nam już obojętna, kobieta na kolanach to wielki ciężar. -Sacha Guitry
gdy-jest-nam-już-obojętna-kobieta-na-kolanach-to-wielki-ężar
Ciężar duszy to nie worek z kartoflami. Worek z kartoflami łatwiej nieść we dwójkę. Ciężar duszy - lepiej samemu. -Barbara Gordon
ciężar-duszy-to-nie-worek-z-kartoflami-worek-z-kartoflami-łatwiej-nieść-we-dwójkę-ciężar-duszy-lepiej-samemu
Najcięższy krzyż, jaki mamy do dźwigania, to zawsze my sami. -Odilo Lechner
najcięższy-krzyż-jaki-mamy-do-dźwigania-to-zawsze-my-sami
Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim. -Edyta Stein
ten-kto-nakłada-na-nas-krzyż-umie-ten-ężar-uczynić-słodkim-i-lekkim