Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko.


jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
carlo goldonijestsięwiernymdopókitrwamiłośćkochankiemprzedmiotmiłościjestbliskojest sięsię wiernymdopóki trwatrwa miłośćdopóki przedmiotprzedmiot miłościmiłości jestjest bliskojest się wiernymdopóki trwa miłośćdopóki przedmiot miłościprzedmiot miłości jestmiłości jest bliskodopóki przedmiot miłości jestprzedmiot miłości jest bliskodopóki przedmiot miłości jest blisko

Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi.Mężczyzna jest niedokształcony w miłości dopóki się nie ożeni. Lecz wtedy jest już skończony jako amant.Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.Miłość jest ideal­na, dopóki jej zniena­widzisz... ~ Mrs Vercetti