Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może.


jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
henryk ferdynand kadenjestźlea jed­nakco­razle­piejwięcmożebyćjeszczele­piejtyl­ko dob­rzenig­dynie możejest źlea jed­nak co­razco­raz le­piejwięc możemoże byćbyć jeszczejeszcze le­piejtyl­ko dob­rze nig­dynig­dy byćbyć nie możea jed­nak co­raz le­piejwięc może byćmoże być jeszczebyć jeszcze le­piejtyl­ko dob­rze nig­dy byćnig­dy być nie możewięc może być jeszczemoże być jeszcze le­piejtyl­ko dob­rze nig­dy być nie możewięc może być jeszcze le­piej

Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. -Rafał Kosik
są w życiu-chwi­-gdy-myśli-ę-że jest tak-ź-iż już-gorzej-być-nie może-wte­dy właśnie-oka­zuje-ę-że jed­nak-może
(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym