Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!


jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
eliza orzeszkowajestbowiemnaświecieksiążkachlebskrzydłowinohaszyszjest bowiembowiem nana świecieświecie książkaksiążkachlebksiążkaskrzydłoksiążkawinoksiążkahaszyszjest bowiem nabowiem na świeciena świecie książkaświecie książkajest bowiem na świeciebowiem na świecie książkana świecie książkajest bowiem na świecie książkabowiem na świecie książka

Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio
je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Ja­ka jest naj­gor­sza rzecz na świecie? Wpaść w oko kochli­wemu poecie! Bo dos­ta­niesz poematów ze 3 tony Że z nich książka wyj­dzie i jej 4 tomy  -corella10
ja­ka-jest naj­gor­sza-rzecz-na świecie-wpaść-w oko-kochli­wemu-poecie-bo-­­niesz-poematów-ze 3 tony-Że-z nich-książka-wyj­dzie