Jest dowodem doskonałości nie pretendować do tego, by być doskonałym.


jest-dowodem-doskonałoś-nie-pretendować-do-tego-by-być-doskonałym
francois fenelonjestdowodemdoskonałościniepretendowaćdotegobybyćdoskonałymjest dowodemdowodem doskonałościdoskonałości nienie pretendowaćpretendować dodo tegoby byćbyć doskonałymjest dowodem doskonałościdowodem doskonałości niedoskonałości nie pretendowaćnie pretendować dopretendować do tegoby być doskonałymjest dowodem doskonałości niedowodem doskonałości nie pretendowaćdoskonałości nie pretendować donie pretendować do tegojest dowodem doskonałości nie pretendowaćdowodem doskonałości nie pretendować dodoskonałości nie pretendować do tego

Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .Ból jest dowodem tego, że uczyniliśmy kolejny krok na ścieżce rozumu.We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytykali sobie granicę doskonałości, nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy.Nie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu: Niedoskonałych należy kochać; doskonałym miłość nie jest potrzebna.Trzeba się uczyć być posłusznym w ten sposób, aby posłuszeństwo było dowodem niezależności danej jednostki.