Jest jakaś granica zwierzeń, której przejść słowami nie trzeba.


jest-jakaś-granica-zwierzeń-której-przejść-słowami-nie-trzeba
zofia bystrzyckajestjakaśgranicazwierzeńktórejprzejśćsłowaminietrzebajest jakaśjakaś granicagranica zwierzeńktórej przejśćprzejść słowamisłowami nienie trzebajest jakaś granicajakaś granica zwierzeńktórej przejść słowamiprzejść słowami niesłowami nie trzebajest jakaś granica zwierzeńktórej przejść słowami nieprzejść słowami nie trzebaktórej przejść słowami nie trzeba

Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.Żadna granica nie kusi tak do szmuglowania jak granica wieku.Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.Sukces nigdy nie jest efektem Życie to wspi­naczka, której cza­sami nie pot­ra­fimy przejść.Miłość sycić trzeba słodkimi słowami.